Westerkoog

Regent Vreeman en populist van der Laan openen busbrug 24/7


Vreeman opent busbrugRuud Vreeman is terug als tijdelijk burgemeester van Zaanstad. De liefde tussen de Zaankanters en Vreeman heeft nooit mogen bloeien. Vreeman voelde zich niet gelukkig in Zaanstad en stak dat ook niet onder stoelen of banken, getuige verschillende van zijn denigrerende opmerkingen over de bewoners van Zaanstad: Bij de Koogse voetbalvereniging KFC vroeg de verkoper van het programmaboekje: “Toch wel betaald, burgemeester? Want u kunt het beter lijen dan ik.” 
De opbrengst van de collecte voor het afscheid van Vreeman: Een fontein der verdraagzaamheid op het Prins Bernardplein, bleef lange tijd geheim. Reden:  de collectebus was leeg. Maar Vreeman zal Vreeman niet zijn om met een campagne hearts en minds van de Zaankanter te winnen. En hoe doe je dat: Openstelling Busbrug de Binding 24/7. Wegens werkzaamheden aan de Houtveldweg ter hoogte van het station Zaandam zal spitsluiting van de busbrug van medio januari tot mei worden opgeheven. Ditzelfde trucje heeft Vreeman in 2003 ook al toegepast bij de brand van cacaopslag Furness. Toen ging de busbrug ook een half jaar open. Voor de zoveelste keer een drogreden van Vreeman; de fietsers in Westerwatering zouden in gevaar komen bij de werkzaamheden. De fietsers in Westerkoog zijn al jaren in gevaar op de rondweg waar ze met snelheden van meer dan 50km/u worden ingehaald. Om over de gevaarlijke oversteekplaatsen maar te zwijgen. 
Volgens de gemeente zal het verkeer in Westerwatering vastlopen tijdens de ochtend- en avondspits. Dus verlegt men dit probleem maar naar de rondweg in Westerkoog. Men staat nu al vaak buiten de spits op de Wildeman bij Total in de rij om Westerkoog  uit te komen. Nog afgezien van de druk die op de spoorwegovergang bij de Guisweg komt.

POV populist Harrie van der Laan
Een paar weken geleden kwam de Zaanse populist Harrie van der Laan (Partij voor Ouderen en Veiligheid - POV )met een motie om per direct de busbrug 24/7 op te stellen. De Raad stemde tegen, omdat er eerst gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van de toenemende verkeersstromen door de woonwijken. Wethouder Addy Verschuren belooft om tegen de zomer de onderzoeken klaar te hebben. Ruud Vreeman – de man van de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid - staat boven de wet en bepaalt zelf wanneer de busbrug open gaat: en wel medio januari. Het kerstkadootje van Ruud voor Zaanstad. POV populist Harrie van der Laan - Zaanstad
Het is vreemd dat de Raad om onderzoeken blijft vragen voor de openstelling van de busbrug. Immers deze onderzoeken zijn er al. Zo zijn er twee onderzoeken van Veilig Verkeer Nederland (VVN 2012 en VVN 2006) waarin de rondweg als onveilig wordt omschreven. Verder is er een actualisering van de situatie op de rondweg (zie rapport) waarin het verkeer sneller toeneemt, dan sprake was in het rapport dat voor de Raad van State door de gemeente is gepresenteerd. Als een van de oplossingen voor het toenemende verkeer op de rondweg noemen de ambtenaren het verruimen van de spitstijden. De Raad van Zaanstad beslist anders en wil zo snel mogelijk de busbrug helemaal open voor het verkeer.  

ZVVP - geen doorgaand verkeer in woonwijken
Het Zaans Verkeer en Vervoersplan (zie ZVVP) is helder: doorgaand verkeer in woonwijken dient voorkomen te worden. Westerkoog, maar ook Westerwatering waren altijd woonwijken zonder doorgaand verkeer. Met de openstelling van de busbrug is er een nieuwe Noord-Zuid verbinding in Zaanstad ontstaan. Met alle gevolgen van dien, zoals sluipverkeer. Maar niet volgens B&W van Zaanstad. Metingen werden gemanipuleerd, Westerkoog en Westerwatering vormen nu samen één verkeersgebied, de rondweg Westerkoog krijgt een upgrade van erfontsluitingsweg (max 3500 auto’s per dag) naar gebiedsontsluitingsweg (max 8000 auto’s per dag). In de evaluatie van 2012 wordt met name in de weekenden - als er geen spitssluiting is - de 8000 auto’s per dag al bijna bereikt.

Waarom blijft Harrie van der Laan naar rapporten vragen als deze er al zijn?
Van de voorzitter van de Partij van Ouderen en Veiligheid verwacht je meer aandacht voor de gevolgen van duizenden auto’s door de woonwijk Westerkoog. Naast de veiligheid is er sprake van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. 

Trillingen – schade aan woningen
Sinds kort klagen bewoners ook over scheuren in de muren. Veel mensen zijn de ellende in de Wilhelminastraat (Krommenie) niet vergeten waar de huizen verzakten door het zware verkeer. In Westerkoog met dezelfde veenbodem – waar Vreeman graag op danst – is de ondergrond niet berekend op zware belasting met alle gevolgen van dien. Deze situatie is al aan de gemeente gemeld, waarbij de reactie was: de huizen in Westerkoog dienen tegen trillingen bestand te zijn en de huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk.
Dagelijks rijden er duizenden auto’s, stadsbussen, maar ook tientallen zware vrachtwagen over de smalle rondweg (7m) - zonder gescheiden fietspaden – door de woonwijk naar het winkelcentrum en busbrug met een snelheid van meer dan 50 km/u.

Zaanse Raad zonder ruggengraat
In 2003 onder Vreeman sneuvelde de wijziging van het bestemmingsplan busbrug bij de Raad van State. Met deze tijdelijke openstelling is de kans groot dat de busbrug weer helemaal dichtgaat. In Tilburg is Vreeman er uitgegooid als burgemeester. Via de PvdA baantjes carrousel en vriend Max van der Berg mocht hij weer als interim burgemeester in Groningen aan de slag. En nu wordt hij met open armen ontvangen door het Zaans College en de Raad.
Het is opnieuw het onbetrouwbare Zaanse bestuur dat de bewoners links laat liggen. Afspraken worden niet nagekomen en bewoners rest opnieuw niets anders dan een gang naar de rechter. 
In het zogenaamde monitoring tijdens de openstelling heeft niemand vertrouwen. Maatregelen zoals het instellen van een 30km zone op de busbrug en rondweg dienen van te voren te worden uitgevoerd en gehandhaafd. En niet nadat er ernstige incidenten hebben plaatsgevonden. In Zaanstad geldt de regel: zolang er niets ernstigs gebeurd is het veilig. En gaat het toch fout dan liggen standaard excuses al klaar: 'De communicatie had beter gekund'.